Ain Jalut

Jun
13
Mengenang Qutuz, Singa dari Mesir - Perang AIN JALUT(Spring of Goliath) 658 H/1260 M

Mengenang Qutuz, Singa dari Mesir - Perang AIN JALUT(Spring of Goliath) 658 H/1260 M

Quthbuddin Al Yunaini di dalam Al Bidayah Wan Nihayah (p. 658) mengatakan : ” Qutuz (sebelum menjadi raja) pernah bermimpi, Rasulullah shallallahu
23 min read